Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 116 / 543

Dictionary:
This page contains 32 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԵՐԱՄԱԿԵՐԱՆԱՒԷՏԵՐԱՆԳԵՐԱՆԳԱՊՆԱԿԵՐԱՆԵԼԻԵՐԱՆԻ՜ԵՐԱՆՈՒԹԻՒՆԵՐԱՆՔԵՐԱՇԽ
ածական
    1. աշխէտ, շիկագոյն (ձի
    2. Տե՛ս տակը։
ԵՐԱՇԽ
գոյական
    1. Տե՛ս վրան։
    2. Տե՛ս երաշխիք։
ԵՐԱՇԽԱՒՈՐԵՐԱՇԽԱՒՈՐԵԼԵՐԱՇԽԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ
գոյական
    1. ապահովութիւն։
    2. Տե՛ս երաշխիք։
ԵՐԱՇԽԷՊԵՐԱՇԽԻՔԵՐԱՇՏԵՐԱՇՏԱՀԱՒԵՐԱՍԱՆԵՐԱՍՏԵՐԱՍՏԱՆԵՐԲԵՄՆԵՐԲԵՔԵՐԲՈՒԾԵՐԳԵՐԳԱԲԵՐԳԱՀԱՆԵՐԳԱՅԱՐԴԱՐԵՐԳԱՐԱՆԵՐԳԵԼԵՐԳԵՀՈՆԵՐԳԵՑԻԿԵՐԳԻԾԱԲԱՆGo to page: ← Previous page    Next page →


Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938).