Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 310 / 543

Dictionary:
This page contains 29 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →



ՃԱՆԿԽՈՏ



ՃԱՆԿՈՒԹԵԼ



ՃԱՆՃ



ՃԱՆՃԿԷՆ



ՃԱՆՉՆԱԼ



ՃԱՆՉՑՆԵԼ



ՃԱՇ



ՃԱՇԱԿ



ՃԱՇԱԿԱՒՈՐ



ՃԱՇԱԿԵԼ



ՃԱՇԱԿԵԼԻՔ



ՃԱՇԱԿԻՑ



ՃԱՇԱՐԱՆ



ՃԱՇԱՑՈՒՑԱԿ



ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ



ՃԱՇՈՑ



ՃԱՊԱՂ



ՃԱՊԱՂԻԼ



ՃԱՊԱՂԻՔ



ՃԱՊԱՏԻԼ



ՃԱՊԿԵԼ



ՃԱՊՈՒԿ



ՃԱՊՈՒՌ



ՃԱՊՈՒՌ



ՃԱՌ



ՃԱՌԱԳԱՅԹ



ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՐՁԱԿ



ՃԱՌԱԳԱՅԹԵԼ



ՃԱՌԱԽՕՍ



Go to page: ← Previous page    Next page →


Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938).