Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 293 / 383

Dictionary:
This page contains 73 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →Ի
vowel §1b, §3c (իւ); alternation: §21, §22, §23, §24, §25, §60
numeric value = 20
իի բնէիբրիբրեւիգականի գլուխ հանելի դերեւ հանելի զուրիժիլ, իլիկ-իլիլիականԻլլիւրիացիի ծնէ-իկի հարկէի հեճուկսի հնուցի ձեռնի ձեռսիղձիմ
pronoun my §125a, §126130, §134136 (իմս)
իմանալիմաստիմաստակիմաստասէրիմաստնագոյնիմաստութիւնիմաստունիմացականիմացընելիմացուիլի միասին, միասինի միջի այլոցիմովսաննիմս [First Person Singular, nominativeaccusative cases], իմինսի մտիի մօտոյի մօտուստի յառաջագունէի յաւիտենիցիյնալինը, իննինէինծիինծմէինծմովինկած [perfect participle of իյնալ]ինձիննամեայիններորդիննհարիւրիննսուն, ինըսունինչինչէ՞ [ablative of ի՞նչ]ինչո՞վ [instrumental of ի՞նչ]ինչու որինչո՞ւ [genitivedative of ի՞նչ], ինչի՞ի՞նչպէսինչպիսի՞ինչքի՞նչքանինտոր, ընդորինք, ինքն, ինքը
pronoun he, she, it, self §125c, §167170, §332333
ինքնախաբութիւն, ինքնախաբէութիւնինքնատեցութիւնինքնատպութիւնինքնինինքնութիւնինքնուրոյնGo to page: ← Previous page    Next page →


Fr. S. L. Kogian, Armenian-English Vocabulary. Vienna: Mechitarist Press (1949).