Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 345 / 383

Dictionary:
This page contains 68 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →շչիւնշչողականշպարշպլեղշպրտելշռայլշռայլելշռայլութիւնշռելշռինդշռինչշտապշտապաւ [classic instrumental of շտապ]շտապելշտապով [instrumental of շտապ]շտեմարանշտկելշրթնական, շրթնայինշրթունք [classic plural of շուրթն]շրուանդշրուշակշրջաբերական թուղթշրջաբերութիւնշրջագայիլշրջագայութիւնշրջագիծշրջազգեստշրջակայշրջահայեացշրջահայեցութիւնշրջանշրջանակշրջանաւարտշրջապատելշրջելշրջեցընելշրջիլշրջիկշրջշրջիլշրջողշրջումշրջունշրտնուլշփանալշփելշփշփելշփոթշփոթելշփոթիլշփոթութիւնշփողականշփումշքադիրշքալիցշքանշանշքեղշքեղութիւնշքուիլշօշափելշօշափելիշօշափելիքշօշափողշօշափողականշօշափումՈ
vowel §1c, §2c, §3a (ոյ), §8, §31
numeric value = 600
ոգելիցոգեկոչելոգեխօսութիւն, ոգեհարցութիւնGo to page: ← Previous page    Next page →


Fr. S. L. Kogian, Armenian-English Vocabulary. Vienna: Mechitarist Press (1949).