Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 350 / 383

Dictionary:
This page contains 71 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ուրացութիւն, ուրացումՈւրբաթուրդուրեմն, ապա ուրեմնուրեքուրիշուրկանոցուրկէ, ուրկիցուրոյնուրուուրուագիծուրուական-ուց-ուցանելոքՉ-չ-
verb infix §194197, §198209
չ-չակերտչամանչամիչչանչչաստուածչարչարագործչարագուշակչարախօսչարախօսելչարակամչարաճճիչարամիտչարաշահութիւնչարաշուքչարաչարչարատեացչարիքչարութիւնչարչարանքչարչարելչարչարուիլչարքաշչափչափազանցչափազանցելչափահասչափաւորչափելչեխելչեչչեչաքարչեւ եւսչէ՛չէականչէզոք-չիլչիքչղջիկչմշկելՉմշկիկչյաջողութիւնչնաշխարհիկչնչինչորՉորեքշաբթիչորեքպատիկչորիցսչորնալչորութիւնչորսչորցընելչորքոտանիGo to page: ← Previous page    Next page →


Fr. S. L. Kogian, Armenian-English Vocabulary. Vienna: Mechitarist Press (1949).