Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 100 / 894

Dictionary:
This page contains 71 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →բանջարեղէնբանջարեղէնքբանսարկելբանսարկուբանսարկութիւնբանսերթուկբանսուտբանտբանտախտբանտակալ, բանտական, բանտամուտբանտանաւբանտապահ, բանտապանբանտապետբանտավարութիւնբանտարանբանտարգեալ, բանտարկեալ, բանտեալբանտարգելութիւնբանտարկել, բանտելբանտարկութիւնբանտարկումբանւորբանքսենիբաշբաշխ
noun
     (bot.) Sweet flay.
     Flesh worm, mite; tax, duty, impost, share, lot.
բաշխական, բաշխատուրբաշխելբաշխելիբաշխիլ, բաշխուիլբաշխիշբաշխիչ, բաշխողբաշխողականբաշխոյքբաշխումնբաշկուլբաշոտնբաշտակբաջաղանքբաջաղելբաջաղկոտբաջիւնբառբառագէտբառագիտականբառագիտութիւնբառագիրբառագիրքբառագուշակութիւնբառագրականբառագրութիւնբառազարդութիւնբառախաղբառականբառակռիւբառամարտբառամոլբառամոլութիւնբառաչբառաչելբառաչկանութիւնբառաչողբառաչումբառարանբառարանագիրբառացանկբառացիբառացուցակբառգիրքբառգրքոյկբառեղծուածբառնալբառնալիքGo to page: ← Previous page    Next page →


Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary Armenian-English. Beirut: Atlas Press (1970).