Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 220 / 894

Dictionary:
This page contains 52 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →Թ, թթաբորթագթագագանգուրթագագլուխթագադիտակթագադիրթագադրամթագադրութիւնթագազարդ, թագազարդեանթագազարդելթագազարմ, թագազնթագազարմուհիթագաթուղթթագաժառանգթագածաղիկթագակալթագակալութիւնթագականթագակապթագակապութիւնթագակիրթագակիցթագահաւթագապահանջթագապաճոյճ, թագապատիւթագառիկթագատութագաւորթագաւորաբարթագաւորաբնակթագաւորագիր մատեանքթագաւորադէմթագաւորազգիթագաւորազնթագաւորազունքթագաւորականթագաւորականութիւնթագաւորակաց քաղաքթագաւորակերպթագաւորանիստթագաւորանքթագաւորապէսթագաւորապսակթագաւորավայելթագաւորեալթագաւորեալ քաղաքթագաւորելթագաւորեցնելթագաւորողթագաւորութիւնթագաւորօծութիւնGo to page: ← Previous page    Next page →


Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary Armenian-English. Beirut: Atlas Press (1970).