Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 239 / 894

Dictionary:
This page contains 69 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →թուլանալ, թուլնալթուլասիրտթուլասրտութիւնթուլատարրթուլարանթուլացնելթուլացնումթուլացումթուլացուցիչթուլաքարթուլբերանթուլկեկթուլնալթուլոստայնթուլութեամբթուլութիւնթուլցնելթուխթուխբթուխկատար (թռչ.)թուխութուխպ, թուղբթուխս, թուխքթուղթթուկիդիտէսթումանթումբթունաբանթունաբանութիւնթունաբերթունաբուխթունադեղթունաթափթունաթափելթունածառթունալիցթունականթունատուութիւնթունավախութիւնթունարիւնթունարկութունաւորթունաւորեալթունաւորելթունաւորիչթունաւորողթունաւորութիւնթունաւորուիլթունաւորումթունաքարթունդթունելթունթունալթունինթունոտութիւն, թունախտութիւնթունուզթունուզիաթուշթուումնթուչութիւնթուպթուռթուրթուրելթուրէթուրընջիթուրթթուրինջթուրծGo to page: ← Previous page    Next page →


Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary Armenian-English. Beirut: Atlas Press (1970).