Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 377 / 894

Dictionary:
This page contains 67 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →կռափուշկռելկռելիկռելիութիւնկռզենի, կռզիկռէզկռէժկռթնիլկռթնցնելկռթունքկռիկռիկկռինչկռիչքկռիւկռկռալկռկռոցկռճիկկռճումնկռճտալկռնակկռնիկռնկակտուցկռնկաձուկկռնկենիկռնչելկռնչիւնկռոնոսկռուագիծկռուադաշտկռուազանկռուազանութիւնկռուախնձորկռուականկռուականութիւնկռուակիցկռուանկռուանոցկռուաշարքկռուասէրկռուասէր (կին), խռովասէր (կին)կռուասիրութիւնկռուատեղ, կռուարանկռուարարկռուելկռուեցնելկռուըտիլկռուիլկռուիլկռուիկկռունչկռունկկռուողկռուփկռչելկռտելկռփածկռփահարկռփահարելկռփահարութիւնկռփամարտկռփամարտիլկռփամարտիկկռփամարտութիւնկռփանքկռփելկռփիչGo to page: ← Previous page    Next page →


Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary Armenian-English. Beirut: Atlas Press (1970).