Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 510 / 894

Dictionary:
This page contains 71 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →մէկիկ-մէկիկմէկհատիկմէկմէկանալմէնմէնաւորմէշմէջմէջարմէջափողոցմէջբերումմէջկապմէջնակէտմէջնուղիմէջուղիմէջտեղմէջտեղըմէջքմէջօրմէջօրեայմէտմէտիոմմէրտակմէցմըմթագինմթագիր (գործի)մթագնելմթագնիլմթագնութիւնմթագոյնմթադիտութիւնմթազգածմթազգածութիւնմթախառնմթանալմթանցմթապատմթապատիլմթասոյզմթատեսակմթարմթարութիւնմթարքմթացնելմթացուցիչմթեր, մթերքմթերագիրմթերածմթերածոյմթերանաւմթերանոցմթերապահմթերասպայմթերավարձքմթերատետրմթերեալ ապրանքմթերելմթերողչէք, մթերագինմթինմթնագոյնմթնանալմթննալմթնշաղմթնոլորտմթնոլորտաբանութիւնմթնոլորտականմթնոլորտայինմթնցնելմթութիւնմժեխմժեղ, մժիխ, մժղիկ, մժղուկ, մժուղկGo to page: ← Previous page    Next page →


Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary Armenian-English. Beirut: Atlas Press (1970).