Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 708 / 894

Dictionary:
This page contains 61 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ռուսացումռուսերէնռուսիառուսիաբնակռուսիացիռուսքռուփռուփինռուքռօմռօշնառօշնաբանութիւնՍ, սսասաբասաբալտսաբակսաբաւովթսաբաքասաբելականսաբեկսաբէականսաբէականութիւնսաբէացիսաբէութիւնսագսագաթաթսագալեզուսագախոտսագախտսագամորթսագաշէնսագարածսագափետուրսագինսագորիսագուսագուսագուենիսագուերսագուինոսսադայէլսադայէլականսադերովթսադուկեցիսադրանքսադրելսադրիչսաթսաթականսաթականութիւնսաթատսաթնուկսալսալասալաթսալածածկսալակոճղսալահարսալամ, սալամբսալամանդրGo to page: ← Previous page    Next page →


Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary Armenian-English. Beirut: Atlas Press (1970).