Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 104 / 398

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
Go to page: ← Previous page    Next page →D արական գոյական չորրորդ գիրը ֆրանսերէն այբումենին, բաղաձայն:dactylo գոյական մեքենագրիչ, մեքենագրում, գրամեքենայ։dactylographe գոյական մեքենագրիչ, մեքենագրում, գրամեքենայ։dactylographie իգական գոյական մեքենագրում։dactylographier իգական գոյական մեքենագրել։dada արական գոյական սիրուած նիւթ, գաղափար։dadais արական գոյական խակ, տղայամիտ անձ։dague իգական գոյական սուր մը, եղջիւր։dahlia արական գոյական ծաղիկ մը, տահլեակ։daigner չէզոք բայ բարեհաճիլ, հաճիլ, արժանի ընել։daim արական գոյական այծեամի տեսակ մը։dais արական գոյական հովանոց, ամպհովանի, կամար։dallage արական գոյական սալարկում, սալարկ։dalle իգական գոյական սալ, սալաքար։daller ներգործական բայ սալարկել, սալայատակել։daltonien արական գոյական որոշ գոյներ սխալ տեսնող անձ։daltonien արական ածական որոշ գոյներ սխալ տեսնող։daltonienne իգական գոյական որոշ գոյներ սխալ տեսնող կին։daltonienne իգական ածական որոշ գոյներ սխալ տեսնող։daltonisme արական գոյական գունախառնութիւն, թերատեսութիւն:dam արական գոյական վնաս, դատապարտում։damas արական գոյական դամասկեան կերպաս, սուր մը։damasquiner ներգործական բայ մետաղի մը վրայ ոսկի դրուագել։damasser ներգործական բայ կարուած կտաւ մը շինել։dame իգական գոյական ամուսնացած կին, տիկին, թագուհի։dame-jeanne իգական գոյական մեծ շիշ, հադաղակ։damier արական գոյական աղիւսակարան, տամայի խաղ։damnation իգական գոյական դժոխապարտութիւն։damner ներգործական բայ դժոխապարտել։damoiseau արական գոյական կնամեծար երիտասարդ, ազնուական պատանի։dandin արական գոյական ապուշ, միամիտ անձ։dandiner չէզոք բայ տատանիլ, օրօրուիլ։dandy արական գոյական պճնամոլ, նորաձեւիկ երիտասարդ։danger արական գոյական վտանգ, վախ։dangereuse իգական ածական վտանգաւոր։dangereux արական ածական վտանգաւոր։danois ած.ար. 1. դանեցերէն, 2. դանիացի։danois արական ածական տանմարքական, դանիական։danoise իգական գոյական դանուհի։danoise իգական ածական տանմարքական, դանիական։dans նախդիր մէջ, մէջէն, ետք, ըստ։dansant արական ածական պարող, պարանցիկ։dansante իգական ածական պարող, պարանցիկ։danse իգական գոյական պար, պարում, պարանուագ։danser ն. կամ չ. պարել։dard արական գոյական տէգ, սլաք, խայթոց, օձի լեզու։darder ներգործական բայ տէգով, սլաքով զարնել, արձակել։dare-dare մակբայ արագօրէն, անմիջապէս։darse իգական գոյական նաւահանգիստի աւազան։dartre իգական գոյական մորթային հիւանդութիւն մը։Go to page: ← Previous page    Next page →


Haroutioun Kurkdjian, Practical Dictionary French-Armenian. Beirut: Chirak Publishing House (1988).