Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1155 / 2394

Dictionary:
This page contains 14 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →Հ հ, հոյ կմ հո գ.ՀԱ՛ մկ. միջ.ՀԱԲ գ.ՀԱԲԱԲԱՅ Տե՛ս ՀափափայՀԱԲԱԿ Տե՛ս ՀաւաքՀԱԲԱՅ (բա) գ.ՀԱԲԱՇԻՔ յոգն. գ.ՀԱԲԷՇ ած. գ.ՀԱԲԻՒՆ, +ՀԱԲՈՒՆ միջ.ՀԱԲՐԲԱՆ (բըր) միջ.ՀԱ՜ԲՐԷ-ԴԷ՜ԲՐԷ (բը-բը) միջՀԱԳ (գործ է ածվում սեռ. տր. բաց. հոլ. հագի, հագից, հագների, հագերի, հագներից, հագերից) ած. գ.ՀԱԳԱԳ ի (աց) գ.ՀԱԳԱԳԱՀՐԱՏ ած.Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).