Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1303 / 2394

Dictionary:
This page contains 34 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՀՕՐԱՔՈՅՐ (քեռ), քրոջՀՕՐԲԱՐ,
ՀՕՐԲԷՐ
Տե՛ս Հօրեղբայր։
ՀՕԲՕՐՈՐԴԻՀՕՐԵՂԲԱՅՐ բօրՀՕՐԵՂԲՕՐԱԿԻՆՀՕՐԵՂԲՕՐՈՐԴԻ դուՀՕՐԵՆԱԿԱՆՀՕՐԻԶՕՆՀՕՐԻՔՀՕՐՈՏ
    1. Տե՛ս Հօրուտ։
    2. Խորոտ։
ՀՕՐՈՏ-ՄՕՐՈՏՀՕՐՈՐԴԻՀՕՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆՀՕՐՈՒ (ի, աց)ՀՕՐՈՒՏՀՕՐՍԱԿ,
ՀՕՐՑԱԿ,
ՀՕՐՑՈՒԿՀՕՐՑՈՒԿՈՒՀԱՑՀՕՐՔՈՅՐ,
ՀՕՐՔՈՒՐ
Տե՛ս Հօրաքոյր։
ՀՕՐՔՈՒՐԱՆՔ,
ՀՕՐՔՐԱՆՔՀՕՐՕՏ
Տե՛ս Հօրուտ։
ՀՕՓԱԼ
Տե՛ս Հաւփալ։
ՀՕՓՕՓԻԿ
Տե՛ս Յոպոպ։
ՀՕՔԻՐ
Տե՛ս Հօրաքոյր։
Ձ (ձ, ձայ կմ ձա)ՁԱԲՌԻ
ՁԱԲՌՏԱՆՔՁԱԲՌՏԵԼ (եցի)ՁԱԲՌՏՈՒՔ (բըռ)1. ՁԱԳ (ու, ուց)2. ՁԱԳՁԱԳԱԳԻՐ գրի, գրերՁԱԳԱԼԵԶՈՒ
Տե՛ս Ձագախոտ։
ՁԱԳԱԽԱՌՆ,
ՁԱԳԱԽԱՌՆԵԱԼՁԱԳԱԽՈՏGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).