Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 1409 / 2394

Dictionary:
This page contains 22 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →2. ՄԱՍ (մա̈ս)ՄԱՍԱԼ,
ՄԱՍԱԼԱՅՄԱՍԱԼԱՅ (լա), լայի կմ լիՄԱՍԱԽՔՄԱՍԱՄԲՄԱՍԱՆՄԱՍԱՐՄԱՍԻԿՄԱՍԻՆ [գրաբար Մասն՚ի սեռական տրական հոլով, ի մասին]ՄԱՍԻՐՄԱՍԼԱՀԱԹՄԱՍԽԱՐԱՅ (րա) րայի կմ րիՄԱՍԽԱՐՈՒԹԻՒՆՄԱՍԿՈՆՄԱՍՄԱՐՈՎԹՄԱՍՆ
Տե՛ս Մաս
ՄԱՍՆԱԲԱԺԻՆՄԱՍՆԱԲԱՐՄԱՍՆԱԳԷՏՄԱՍՆԱԳԻՏԱԲԱՐՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏԱՆԱԼ ացայGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).