Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 2123 / 2394

Dictionary:
This page contains 40 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՎՐՉՈՑ
Տե՛ս Վռչոց
ՎՐՎԵԼՎՐՎԹԱԼ
Տե՛ս Վրթվրթալ
ՎՐՎԹՈՑ
Տե՛ս Վրթվրթոց
ՎՐՎՆՋԱԼ ացիՎՐՎՆՋՈՑՎՐՎՐԹԱԼ
Տե՛ս Վրթվրթալ
ՎՐՔԻԶԻ ՏԱԼՎՐՕՐՎՔՆԵԼ
Տե՛ս Բքնել
ՎՔՆԵՑՆԵԼ
Տե՛ս Բքնեցնել
ՎՕԴԵՎԻԼՏ (տ, տիւն)Տ (տը)ՏԱՏԱԲԱՏՏԱԲԱՏԱՁԻԳ,
ՏԱԲԱՏԱՓՈԿՏԱԲԵԼ՚ՏԱԲԵՌՆԻ (նեաց)ՏԱԲԵՌՈՒՆՔՏԱԲԻՐՈՆՏԱԲԼԱՅ (լա)
Տե՛ս Տապլայ
ՏԱԲԼԵՏՏԱԲԼԻՑԱՅ
Տե՛ս Տաբել
ՏԱԲՈՒՏԱԲՈՒՆՏԱԲՐ
Տե՛ս Դափր
ՏԱԳՆԱՊ ի (աց)ՏԱԳՆԱՊԱԲԱՐՏԱԳՆԱՊԱԲԵՐՏԱԳՆԱՊԱԼԻ,
ՏԱԳՆԱՊԱԼԻՑՏԱԳՆԱՊԱՀԱՐՏԱԳՆԱՊԱՆՔ (նաց, յոգնակի)ՏԱԳՆԱՊԱՏՈՒՏԱԳՆԱՊԱՓՈՅԹ (ույ)ՏԱԳՆԱՊԵԼ (եցի)ՏԱԳՆԱՊԵԼ եցայՏԱԳՆԱՊԵՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւՏԱԳՆԱՊԵՑՈՒՑԱՆԵԼ (ցուցի, եցո՛)ՏԱԳՆԱՊԵՑՈՒՑԻՉ,
ՏԱԳՆԱՊԻՉGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).