Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 2316 / 2394

Dictionary:
This page contains 96 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՔԱՋԱՌՈՒԳԱԳՈՅՆ (ույ)ՔԱՋԱՌՈՒԳԱԿԱՆՔԱՋԱՌՈՒԳՈՒԹԻՒՆՔԱՋԱՍԵՒՔԱՋԱՍԷՐՔԱՋԱՍԻՐՏՔԱՋԱՍԼԱՑ,
ՔԱՋԱՍԼԱՑԻԿՔԱՋԱՍՆԱԿԱՆՔԱՋԱՍՆՈՅՑ (ույ)ՔԱՋԱՍՆՈՒԹԻՒՆՔԱՋԱՍՆՈՒՆԴՔԱՋԱՍՆՈՒՑԱՆԵԼ (սնուցի, սնո՛)ՔԱՋԱՍՈՒՆՔԱՋԱՍՈՒՐՔԱՋԱՍՏՈՒԵՐՔԱՋԱՍՐՈՒՆՔՔԱՋԱՍՐՏԱԲԱՐՔԱՋԱՍՐՏԱԳՈՅՆ (ույ)ՔԱՋԱՍՐՏԱՊԷՍՔԱՋԱՍՐՏԵԼ (եցի)ՔԱՋԱՍՐՏԵԼ (եցայ)ՔԱՋԱՍՐՏՈՒԹԻՒՆՔԱՋԱՎԱԶԻԿՔԱՋԱՎԱՅԵԼՈՒՉՔԱՋԱՎԱՅԵԼՉԱԲԱՐՔԱՋԱՎԱՅԵԼՉԱԳՈՅՆՍ (գույ-նըս)ՔԱՋԱՎԱՅԵԼՉԱՊԷՍՔԱՋԱՎԱՅԵԼՉՈՒԹԻՒՆՔԱՋԱՎԱՍՏԱԿՔԱՋԱՎԱՐՔԱՋԱՎԱՐԺ,
ՔԱՋԱՎԱՐԺԻԿՔԱՋԱՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆՔԱՋԱՎՐԷԺՔԱՋԱՎՐԻԺԱԿՔԱՋԱՏԱԾՔԱՋԱՏԱԾՈՒԹԻՒՆՔԱՋԱՏԵՂԵԱԿՔԱՋԱՏԵՍՔԱՋԱՏԵՍԻԼՔԱՋԱՏԵՍԻԿ
Տե՛ս Քաջատես
ՔԱՋԱՏԵՍՈՒԹԻՒՆՔԱՋԱՏԵՍՈՒՉՔԱՋԱՏՈՀՄ,
ՔԱՋԱՏՈՀՄԻԿՔԱՋԱՏՈՀՄԻԿՈՒԹԻՒՆ,
ՔԱՋԱՏՈՀՄՈՒԹԻՒՆՔԱՋԱՐԱՆՑՔԱՋԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆՔԱՋԱՐԻՔԱՋԱՐԻԱԳՈՅՆ (ույ)ՔԱՋԱՐԻԱՊԷՍՔԱՋԱՐԾԻՒ (ծվու)ՔԱՋԱՐԿՈՒԹԻՒՆՔԱՋԱՐՇԱՒՔԱՋԱՐՈՒԵՍՏ (ի, ից)ՔԱՋԱՐՈՒԹԻՒՆՔԱՋԱՐՓԻՔԱՋԱՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւՔԱՋԱՑՈՒՑԱՆԵԼ (ցուցի, ացո՛)ՔԱՋԱՒԷՏՔԱՋԱՓԱՅԼՔԱՋԱՓԱՅԼՈՒԹԻՒՆՔԱՋԱՓԱՌ (ի, ից)ՔԱՋԱՓԱՌԱԳՈՅՆ (ույ)ՔԱՋԱՓԱՌՈՒԹԻՒՆՔԱՋԱՓԱՐԹԱՄՔԱՋԱՓՈՅԹ (ույ)ՔԱՋԱՓՈՐՁՔԱՋԱՔԱՋՔԱՋԱՔԱՐ
Տե՛ս Քաջքաքար
ՔԱՋԱՔԱՐՈԶՔԱՋԲԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆՔԱՋԲԵՐՔԱՋԵԱՆՔԱՋԵՌԱՑՔԱՋԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆՔԱՋԵՐԳՈՂՔԱՋԵՐԵՍԱԳՈՅՆ (ույ)ՔԱՋԵՓՔԱՋԷՐԷՔԱՋԸՆԴՈՒՆԵԼԻՔԱՋԸՆԹԱՑՔԱՋԸՆԹԱՑԻԿՔԱՋԸՆԿԱԼՔԱՋԸՆՏԻՐՔԱՋԸՆՏՐԱԲԱՐՔԱՋԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՔԱՋԻՔԱՋ Ի ԲԱՑ
Տե՛ս Քաջ՚ի տակ
ՔԱՋԻԿՔԱՋԻՄԱՍՏՈՒԹԻՒՆՔԱՋԻՄԱՑՔԱՋԻՄԱՑԱԲԱՐՔԱՋՀԱՃՈՅՔԱՋՄՏՈՒԹԻՒՆՔԱՋՆԱՒԱՀԱՆԳԻՍՏՔԱՋՆԱՓԱՅԼ
Տե՛ս Քաջափայլ
ՔԱՋՈԼՈՐ
Տե՛ս Քաջոլորտ
Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).