Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 2394 / 2394

Dictionary:
This page contains 25 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ՖՐԱՆՏ
ածական գոյական
ՖՐԱՆՏՈՒԹԻՒՆ
գոյական
ՖՐԵԶԵՐ
գոյական
ՖՐԵՆՉ
գոյական
ՖՐԷՅԴԻԶՄ
գոյական
ՖՐԷՅԴԻՍՏ
գոյական
ՖՐԷՐ
գոյական
ՖՐԻԱԹ
գոյական
ՖՐԻԶ
գոյական
ՖՐՈՆՏ
գոյական
ՖՐՈՆՏՈՎԻԿ
գոյական
ՖՐՐԱԼ
Տե՛ս Ֆռռալ
ՖՐՖՐԱԼ
Տե՛ս Ֆռֆռալ
ՖՕՆ
գոյական
ՖՕՆ
Մասնիկ, որ դրվում է գերմանական ազգանունների առաջ եւ ցոյց է տալիս այդ ազգանունը կրող անձի ազնուական ծագումը։
ՖՕՆԵՏԻԿԱ
գոյական
ՖՕՆՈԳՐԱՄՄԱ,
ՖՕՆՈԳՐԱՄ
գոյական
ՖՕՆՈԳՐԱՖ
Տե՛ս Ձայնագիր
ՖՕՆՈԳՐԱՖԻԱԿԱՆ
ածական
ՖՕ՜ՌԱ
միջարկութիւն
ՖՕՌՏ
գոյական
ՖՈՌՏԵՊԻԱՆ,
ՖՕՌՏԵՊԻԱՆՈ
Տե՛ս Դաշնամուր
ՖՕՍԳԵՆ
գոյական
ՖՕՏԱՆՋ
գոյական
ՖՕՏՈՏԵԼԵԳՐԱՖ
գոյական
Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).