Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 324 / 2394

Dictionary:
This page contains 48 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →Բ բ, ԲենԲԱ
Տե՛ս Բամ
ԲԱ՛ԲԱԲԲԱԲԲԱԲԱ
Տե՛ս Փափա
ԲԱԲԱԽԵԼ եցի (կրկնական Բախել՚ի)ԲԱԲԱԽԻՒՆ,
ԲԱԲԱԽՈՒՄՆ խմանԲԱԲԱԽՈՒՆԲԱԲԱՅԱ (այ-ա)ԲԱԲԱՆ ի (աց)ԲԱԲԱՆԱԽԱՂԱՑԲԱԲԱՆԱՔԱՐԲԱԲԱՐ
Տե՛ս Աբար, Ափար
ԲԱԲԵԼԱԿԱՆԲԱԲԵԼԱՑԻ ցու, ցիք, ցոց, կմ ցիներ, ի,
ԲԱԲԵԼՈՆԱՑԻԲԱԲԵԼՈՆԵԱՆԲԱ՜ԲԷԲԱԲԷԱԿԱՆԲԱԲԻԲԱԲՈՒԼԲԱԲՈՒՃ բճի, բուճներ կմ բճներԲԱԲՈՒՃԻԿ
Տե՛ս Բաջուկ
ԲԱԲՈՒՆԻՃ
Տե՛ս Պապունիճ
ԲԱԲՈՒՏԱՆԲԱԲՕ
Տե՛ս Պապօ
ԲԱ՜ԲՕԲԱԳԲԱԳԲԱԳԲԱԳԱԺԲԱԳԱՄԻՏԲԱԳԱՐԱՆԲԱԳԵԼ եցիԲԱԳԻՆ գնի (նաց կմ նից կմ նեաց, կմ գնոյ)ԲԱԳՁԱՁԲԱԳՁԱՁԱԲԱՐԲԱԳՁԱՁԱԿԱՆԲԱԳՁԱՁԵԼ
Տե՛ս Հաւաքել
ԲԱԳՁԱՁՈՒՄՆԲԱԳՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԲԱԳՆԱՁԵՒԲԱԳՆԱՅԱՐԿ (նա-յարկ)ԲԱԳՆԱՊԵՏ (ի, աց)ԲԱԳՆԱՍԷՐ (սիրի, աց)ԲԱԳՈՍԲԱԳՈՐԴԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ (նւոյ, եաց), նու, նիք կմ նիներGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).