Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 593 / 2394

Dictionary:
This page contains 46 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԵՐԱԶԸՆԴՀԱՆ
Տե՛ս Երազահան
ԵՐԱԶԸՆԴՈՍՏԵՐԱԶԿՈՏ,
ԵՐԱԶՈՒՆԵՐԱԹԱԹ
Տե՛ս Էրաթաթ
ԵՐԱԺԻՇՏ ժշտի, ժիշտներԵՐԱԺՇՏԱԲԱՐԵՐԱԺՇՏԱԳԷՏԵՐԱԺՇՏԱԳՈՐԾԵԼ (եցի)ԵՐԱԺՇՏԱԳՐԵԼԵՐԱԺՇՏԱԽՈՒՄԲԵՐԱԺՇՏԱԿ (ի, աց)ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ի (աց)ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԵՐԱԺՇՏԱՀԱՆԴԷՍԵՐԱԺՇՏԱՄՈԼԵՐԱԺՇՏԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆԵՐԱԺՇՏԱՆԱԼ (ացայ)ԵՐԱԺՇՏԱՆՈՑԵՐԱԺՇՏԱՊԵՏԵՐԱԺՇՏԱՊԷՍԵՐԱԺՇՏԱՍԷՐԵՐԱԺՇՏԱՐԱՆԵՐԱԺՇՏԱՑՈՒՑԱՆԵԼ (ցուցի, ացո՛)ԵՐԱԺՇՏԵԼ (եցի)ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆԵՐԱԺՇՏՈՒՀԻ հու, հիներԵՐԱԺՇՏՕՐԷՆ1. ԵՐԱԽ ի (աց)2. ԵՐԱԽԵՐԱԽԱԿԱԼ ի (աց)ԵՐԱԽԱՁԳՈՒԹԻՒՆԵՐԱԽԱՁԻԳԵՐԱԽԱՅ...
Տե՛ս Երեխայ...
ԵՐԱԽԱՅՐԻՔ (րեաց, յոգնակի), քի (եր կամ երա՝ առաջին, խայրի՝ պտուղ)ԵՐԱԽԱՆ (ի, աց)ԵՐԱԽԱՆԵԼ (եցայ)ԵՐԱԽՃԱՆ (ի, աց)ԵՐԱԽՃԱՆԱՐՁԱԿԵՐԱԽՈՒՆԿԵՐԱԽՏԱԳԷՏԵՐԱԽՏԱԳԻՏԱԿԱՆԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆԵՐԱԽՏԱԳԻՒՏԵՐԱԽՏԱԳՈՐԾ ի (աց)ԵՐԱԽՏԱԳՈՐԾԵԼ (եցի)ԵՐԱԽՏԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).