Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 783 / 2394

Dictionary:
This page contains 50 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →Ի
նախադրութիւն
ԻԱՄ
գոյական
ԻԲԱԼԻ
ածական
Ի ԲԱՐՁՈՒՍՏ
Տե՛ս Բարձուստ
Ի ԲԱՑ
մակբայ
Ի ԲԱՑ
մակբայ
Ի ԲԱՑ ԲԱՐՁՈՂԱԿԱՆ
ածական
Ի ԲԱՑ ԲԱՐՁՈՒՄՆ
Տե՛ս Բացբարձումն
Ի ԲԱՑ ԴՐՈՒԹԻՒՆ
գոյական
Ի ԲԱՑԵԱՅ (ցեա)
մակբայ նախադրութիւն ածական Տե՛ս Ի բացի
Ի ԲԱՑԷ
մակբայ նախադրութիւն ածական Տե՛ս Ի բացի
Ի ԲԱՑ ԸՆԿԵՑԻԿ
Տե՛ս Բացընկեցիկ
Ի ԲԱՑԻ
ածական մակբայ Տե՛ս Ի բացեայ
Ի ԲԱՑ ԿԱՑՈՒԹԻՒՆ
գոյական
Ի ԲԱՑ ՈՐՈՇՈՒԱԾՔ
գոյական յոգնակի
Ի ԲԱՑՈՒՍՏ
Տե՛ս Բացուստ
Ի ԲԱՑ ՓԱԽՉՈՂԱԿԱՆ
ածական
ԻԲԻԴ,
ԻԲԻՍ
Տե՛ս Քաջահաւ
Ի ԲՆԷ
Տե՛ս Բուն՚ի տակ
ԻԲՇԻՐ
ածական
ԻԲՐ (ի՚+բար = ինչ+պէս կմ Բարք՚ից)
Նախդր. մակբայ
ԻԲՐԱՄԷՆ (մինու)
սխալ գրչութիւն, փոխանակ Դբրամէն կմ Դիբրամէն, գոյական
ԻԲՐԵՒ (իբր+և)
Նախդր. մակբայ շաղկապ
ԻԲՐԸԽ
գոյական
ԻԲՐՈՒ
Տե՛ս Իբր (2), Տե՛ս Իբրև
ԻԳ
փոխանակ էգ
ԻԳԱԲԱՐ
մակբայ
ԻԳԱԲԱՐՈՅ (րո)
ածական
ԻԳԱԲՈՂ
Տե՛ս Ակրկարհայ
ԻԳԱԳՈՅՆ (ույ)
ածական
ԻԳԱԽԱԶ
Տե՛ս Իգամոլ
ԻԳԱԽԱԶՈՒԹԻՒՆ
Տե՛ս Իգամոլութիւն
ԻԳԱԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆ
գոյական
ԻԳԱԿԱՆ ի (աց)
ածական
ԻԳԱԿԱՆԱՑՈՒՑԻՉ
ածական
ԻԳԱԿԵՐ
ածական
ԻԳԱԿԵՐՊ
ածական
ԻԳԱՀԱՃՈՅ
Տե՛ս Կնահաճոյ
ԻԳԱՀԱՃՈՅՈՒԹԻՒՆ
Տե՛ս Կնահաճութիւն
ԻԳԱՄՈԼ ի (ից կմ աց)
ածական
ԻԳԱՄՈԼԻ (լւոյ, եաց)
ածական
ԻԳԱՄՈԼԵԼ (եցայ)
չէզոք բայ
ԻԳԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆ
գոյական
ԻԳԱՄՈԼՕՐԷՆ
մակբայ
ԻԳԱՅ (գա)
Տե՛ս Վարսանդ, Կնիք
ԻԳԱՅԻՆ
ածական
ԻԳԱՆԱԼ (ացայ)
չէզոք բայ
ԻԳԱՉԱՐՉԱՐ
ածական
ԻԳԱՊԱՇՏՊԱՆ
Տե՛ս Ֆէմինիստ
ԻԳԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆ
Տե՛ս Ֆէմինիզմ
Go to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).