Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 783 / 2394

Dictionary:
This page contains 46 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →3. ԻԻԱՄԻԲԱԼԻԻ ԲԱՐՁՈՒՍՏ1. Ի ԲԱՑ2. Ի ԲԱՑԻ ԲԱՑ ԲԱՐՁՈՂԱԿԱՆԻ ԲԱՑ ԲԱՐՁՈՒՄՆԻ ԲԱՑ ԴՐՈՒԹԻՒՆԻ ԲԱՑԵԱՅ (ցեա),
Ի ԲԱՑԷԻ ԲԱՑ ԸՆԿԵՑԻԿԻ ԲԱՑԻԻ ԲԱՑ ԿԱՑՈՒԹԻՒՆԻ ԲԱՑ ՈՐՈՇՈՒԱԾՔԻ ԲԱՑՈՒՍՏ
Տե՛ս Բացուստ։
Ի ԲԱՑ ՓԱԽՉՈՂԱԿԱՆԻԲԻԴ,
ԻԲԻՍԻ ԲՆԷԻԲՇԻՐԻԲՐ (ի՚+բար = ինչ+պէս կամ Բարք՚ից)ԻԲՐԱՄԷՆ (մինու)ԻԲՐԵՒ (իբր+և)ԻԲՐԸԽԻԲՐՈՒ
Տե՛ս Իբր (2), Տե՛ս Իբրև
ԻԳԻԳԱԲԱՐԻԳԱԲԱՐՈՅ (րո)ԻԳԱԲՈՂԻԳԱԳՈՅՆ (ույ)ԻԳԱԽԱԶ
Տե՛ս Իգամոլ
ԻԳԱԽԱԶՈՒԹԻՒՆԻԳԱԽԱՌՆՈՒԹԻՒՆԻԳԱԿԱՆ ի (աց)ԻԳԱԿԱՆԱՑՈՒՑԻՉԻԳԱԿԵՐԻԳԱԿԵՐՊԻԳԱՀԱՃՈՅԻԳԱՄՈԼ ի (ից կմ աց),
ԻԳԱՄՈԼԻ (լւոյ, եաց)ԻԳԱՄՈԼԵԼ (եցայ)ԻԳԱՄՈԼՈՒԹԻՒՆԻԳԱՄՈԼՕՐԷՆԻԳԱՅ (գա)ԻԳԱՅԻՆԻԳԱՆԱԼ (ացայ)ԻԳԱՉԱՐՉԱՐԻԳԱՊԱՇՏՊԱՆGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).