Nayiri  Dictionary Browser

Viewing Page 812 / 2394

Dictionary:
This page contains 36 headwords.
View page image
Go to page: ← Previous page    Next page →ԻՒՐԱՏԵՍԱԿԻՒՐԱՏՈՒՐԻՒՐԱՑԵԱԼԻՒՐԱՑՆԵԼ ցրի, ցրո՛ւ,
ԻՒՐԱՑՈՒՑԱՆԵԼ (ցուցի, ացո՛)ԻՒՐԱՑՈՒՄՆ ցմանԻՒՐԱՑՈՒՑՈՒՄՆԻՒՐԱՔԱՆՉԻՒՐ (ոյ), ի. յոգնակի չունի ( իւրաքանչ + իւր = ամեն ոք իւր)ԻՒՐԵԱԿԻՒՐԵԱՆ (եանք)
Տե՛ս Իրան (2), Տե՛ս իրանք
ԻՒՐԵԱՆՑԱԿԱՆ,
ԻՒՐԵԱՆՑԱՅԻՆԻՒՐԵԱՆՑԱԿՈՒՌԻՒՐԵԱՆՑԱՆՄԱՆ,
ԻՒՐԵԱՆՑԱՍԱՐԱՍԻՒՐՈՅԻՆ (անհոլով)ԻՒՐՈՎԱԲԱՐԻՒՐՈՎԻ,
ԻՒՐՈՎԻՆԻՒՐՈՎՍԱՆՆԻՒՐՈՒԹԻՒՆԻՒՐՈՒՐՈՅՆ (ույ) (իւր + ուրոյն)ԻՒՔԻՒՔԻՒՐ-ԻՒՔԻՒՐԻՓԻԼԻՆԳԻՓԻՍԻՔԻՔ (իրիք, իմիք, յոգնակի չունի), (արմատ ի), + Իքի, իքից, ... իքեր, իքերիԻՔԵՆՔ քենցԻՔՄԻՆԻՔՍԼ լ, լիւն, + լիվոնԼԱ՛,
ԼԸ՛ԼԱ,
ԼԱՅԼԱ՛ԼԱԲԱՐՈՆԼԱԲԻՒՐԻՆԹՈՍ,
ԼԱԲԻՐԻՆԹՈՍ,
ԼԱԲԻՐԻՆԹԼԱԲԼԱԲ
Տե՛ս Բաղեղ
ԼԱԲԼԱԲՈՒ (լաբ-լա կմ լա̈բ-լա̈)
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԱԿԱՆGo to page: ← Previous page    Next page →


Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944).