Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Հայբուսակ կամ Հայկական Բուսաբառութիւն beta

Հայր Ղեւոնդ Ալիշան։ Սուրբ Ղազար, Վենետիկ, 1895։

ԷՋ 694 / 706

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝
Ընտրել ցուցակը՝


Տպագիր Ցուցակ 2, Էջ 686

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Հայբուսակ կամ Հայկական Բուսաբառութիւն։ Հայր Ղեւոնդ Ալիշան։ Սուրբ Ղազար, Վենետիկ, 1895։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։