Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Պատկերազարդ Գործնական Բառարան Անգլիերէնէ Հայերէն

Զաքարիա Տ. Ս. Փափազեան։ Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան, Կ. Պոլիս, 1910։

ԷՋ 1 / 1145

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Տպագիր Էջ Ա

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
«16» բառը օրինաւոր բառ մը չէ այս բառարանին համար։
"16" is not a valid headword for this dictionary.


← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Պատկերազարդ Գործնական Բառարան Անգլիերէնէ Հայերէն։ Զաքարիա Տ. Ս. Փափազեան։ Տպագրութիւն Յ. Մատթէոսեան, Կ. Պոլիս, 1910։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 128 բառարան եւ 2 գիրք։