Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Նոր Գրպանի Բառարան Անգլիերէն-Հայերէն

Ի. Ա. Երան։ Երան, Պոսթըն, 1928։

ԷՋ 5 / 382

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝


Տպագիր Էջ v

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
«12» բառը օրինաւոր բառ մը չէ այս բառարանին համար։
"12" is not a valid headword for this dictionary.


← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Նոր Գրպանի Բառարան Անգլիերէն-Հայերէն։ Ի. Ա. Երան։ Երան, Պոսթըն, 1928։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 128 բառարան եւ 2 գիրք։