Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Առձեռն բառարան ֆրանսերէնէ հայ-աշխարհիկ

Մեսրոպ Նուպարեան։ Տպագրութիւն Գ. Պաղտատլեան, Կոստանդնուպոլիս, 1911։
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։

ԷՋ 203 / 958

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝
Ընտրել ցուցակը՝


Տպագիր Ցուցակ 1, Էջ 189

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Առձեռն բառարան ֆրանսերէնէ հայ-աշխարհիկ։ Մեսրոպ Նուպարեան։ Տպագրութիւն Գ. Պաղտատլեան, Կոստանդնուպոլիս, 1911։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 118 բառարան եւ 1 գիրք։