Nayiri  Imaged Dictionary Browser

Բառագիրք երեքլեզուեան գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն

Հայր Սրապիոն վարդապետ Էմինեան։ Մխիթարեան Տպարան, Վիէննա, 1871։

ԷՋ 468 / 1232

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →
Դէպի էջ՝
Փոխել բառարանը՝
Ընտրել ցուցակը՝


Տպագիր Ցուցակ 1, Էջ 460

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

← Նախորդ էջ | Բով. | Յաջորդ էջ →


with the sponsorship of the Calouste Gulbenkian Foundation

Բառագիրք երեքլեզուեան գաղղիերէն-հայերէն-տաճկերէն։ Հայր Սրապիոն վարդապետ Էմինեան։ Մխիթարեան Տպարան, Վիէննա, 1871։

Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։ Կայքը ունի 130 բառարան եւ 2 գիրք։