Բառարան Գործիքներ Ծրագիրներ Մեր մասին Հայերէն
Nayiri Ծրագիրներ
 Ամփոփում
Նկատի ունենալով թէ արեւմտահայերէն լեզուն այսօր ձուլման խիստ վտանգի տակ է, Նայիրի հիմնարկը վճռած է ձեւաւորել, մշակել եւ հանրութեան ձրիաբար հրամցնել հայերէն լեզուի կարեւորագոյն համակարգիչի ծրագիրները։ Այժմ Նայիրի հիմնարկը երկու համակարգիչի ծրագրեր կը պատրաստէ՝
  1. Արեւմտահայերէնի ուղղագրիչ
  2. Հայերէնի ելեկտրոնային բառարաններ զետեղուած համացանցին մէջ։

Հովանաւորուած ծրագիրները պիտի ձրիաբար գործածելի ըլլան, ներբեռնելի, ինչպէս նաեւ օգտագործելի ոեւէ նպատակի համար։

Այս ծրագիրները իրականացնելու համար կը դիմենք ձեր նիւթական աջակցութեան։


OpenOffice Writer ծրագրով հայերէնի, ֆրանսերէնի, եւ անգլերէնի համադէպ ուղղագրումը

Ուղղագրիչ

Ուղղագրիչը արեւմտահայերէնի համար ձեւաւորուած է ու կը հետեւի Մաշտոցի դասական ուղղագրութեան։ Ան պիտի գործէ OpenOfficeի եւ Mozilla Firefox զննիչին հետ։


Mozilla Firefoxի մէջ հայերէնի ել-նամակի մը ուղղագրումը

Թէ՛ OpenOfficeը եւ թէ՛ Firefoxը ձրի ծրագիրներ են որոնք կը գործեն բոլոր սարքահիմքերու հետ (Windows, Mac OS X, and Linux)։

Ապագային կարելի է ուղղագրիչը ընդլայնել որպէսզի նաեւ հետեւի արեւելահայերէնի կանոններուն։

Աւելին...

Ելեկտրոնային բառարաններ

2005 թուականէն ի վեր Nayiri.comը տրամադրած է հայերէնի առաջին ձրի համացանցի բառարանը՝ Անդրանիկ Վարդապետ Կռանեանի ԲԱՌԳԻՐՔ ՀԱՅԵՐԷՆ ԼԵԶՈՒԻ։

2011ի Յունուարին թողարկեցինք Մեսրոպ Գույումճեանի ԸՆԴԱՐՁԱԿ ԲԱՌԱՐԱՆ ԱՆԳԼԻԵՐԷՆԷ ՀԱՅԵՐԷՆ որ կ՚ընդգրկէ աւելի քան 96,000 մուտքի բառեր։ Իսկ 2011ի Դեկտեմբերին թողարկեցինք Յարութիւն Քիւրքճեանի ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ ՖՐԱՆՍԵՐԷՆԷ ՀԱՅԵՐԷՆ եւ Գրիգոր Շահինեանի ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ ՀԱՅԵՐԷՆ-ՖՐԱՆՍԵՐԷՆ։

2012ի Յունուարին թողարկեցինք Ստեփան Մալխասեանցի ՀԱՅԵՐԷՆ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆը իր ամբողջութեամբ, օգտագործելով նորագիւտ միջերէս մը որ բառարանը որոնելի կը դարձնէ իր գլխաբառերով։

2012ի Մարտին աւելցուցինք Հրաչեայ Աճառեանի ՀԱՅԵՐԷՆ ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆը որպէս տեսածրուած բառարան որոնելի իր գլխաբառերով։

2012ի Մայիսին թողարկեցինք երկու արեւելահայերէնի բառարաններ որոնք նոր ուղղագրութիւնով գրուած են՝ Էդուարդ Աղայանի ԱՐԴԻ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆը եւ Աշոտ Սուքիասյանի ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆը։ Այս թողարկումներուն հետ նաեւ աւելցուցինք դասական եւ նոր ուղղագրութիւններու միջեւ փոխարկիչ. երբ նոր ուղղագրութիւնով գրուած բառարան մը կ՚որոնէք դասական ուղղագրութիւնով, կամ երբ դասական ուղղագրութիւնով բառարան մը կ՚որոնէք նորով՝ համակարգը ինքնաբերաբար կը փոխարկէ ուղղագրութիւնը։

2012ի Յուլիսին թողարկեցինք Մեսրոպ Գույումճեանի ԸՆԴԱՐՁԱԿ ԲԱՌԱՐԱՆ ԱՆԳԼԻԵՐԷՆԷ ՀԱՅԵՐԷՆ որ կ՚ընդգրկէ մօտաւորապէս 70,000 մուտքի բառեր։

Օգոստոս 2012ին աւելցուցինք ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ՆՈՐ ԲԱՌԱՐԱՆը որպէս պատկերահանուած բառարան որ որոնելի է իր գլխաբառերով։ Այս բառարանը լաւագոյն արեւմտահայերէնի բառարաններէն մէկն է. հրատարակուած է 1992ին Պէյրութի մէջ եւ կ՚ընդգրկէ մօտաւորապէս 56,000 մուտքի բառեր։

Յունուար 2013ին լոյս տեսաւ քառահատոր ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆը որպէս պատկերահանուած բառարան՝ որոնելի իր գլխաբառերով։ Բառարանը հրատարակուած է Երեւանի մէջ՝ Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների Ակադեմիայի կողմէ 1969-1980 թուականներու ընթացքին։ Բառարանը կ՚ընդգրկէ մօտաւորապէս 125,000 մուտքի բառեր։ Բացատրութիւնները արեւելահայերէնով են եւ գրուած է հայերէնի սովետական ուղղագրութիւնով։

Այժմ կ՚աշխատինք ընդլայնել այս սպասարկումը թուայնացնելով եւ աւելցնելով ա՛յն բառարանները որոնք անհրաժեշտ են արթի հայախօսին համար՝

  • արեւմտահայերէնի եւ արեւելահայերէնի բացատրական բառարաններ
  • հայերէնի հոմանիշներու բառարաններ
Աւելին...