Բառարան Գործիքներ Ծրագիրներ Մեր մասին Հայերէն
Nayiri Ծրագիրներ
 Հայերէնի ուղղագրիչ

Պահանջը

Հայերէնի համար ձրիաբար տրամադրուած ուղղագրութիւն ստուգող ծրագիրը այսօր գուցէ ամէնէն անհրաժեշտ գործիքն է մեր լեզուի շարունակ գործածութեան եւ յարատեւման համար։

Պատմական զանազան հետեւանքներու պատճառաւ արեւմտահայերէնի հնչիւնաբանութեան մէջ կան մի քանի խումբ տառեր որոնք նոյն արտասանութիւնը ունին։ Աւելին՝ տառերու հնչիւնը ժամանակի ընթացքին փոխուած է։

Առանց ուղղագրութիւն ստուգող ծրագրի՝ այսօր արեւմտահայերէն խօսողներու մե՛ծ մասը կը խուսափին հայ տառերը օգտագործել իրենց գրութեան մէջ։ Շատեր կ՚օգտագործեն լատին տառեր իրենց ել-նամակներուն մէջ կամ երբեք չէն գրեր հայերէն։

Նախագիծը

Նայիրի հիմնարկը այժմ կը նախաձեռնէ արեւմտահայերէնի համար ձրիաբար տրամադրուած ուղղագրիչ մը։ Ուղղագրիչը պիտի գործէ Firefox համացանցի պրպտիչին եւ OpenOffice ծրագիրներուն հետ (երկուքն ալ ձրի ծրագիրներ են)։ Ուղղագրիչը հասարակութեան ներբեռնելի պիտի ըլլայ վերոնշեալ ծրագիրներու պաշտօնական կայքէն։

Առաւել եւս ուղղագրիչը ծրագրաւորման համար կապեր պիտի ունենայ որոնք կարելի կը դարձնեն ուղղագրիչը օգտագործել այլ ծրագիրներուն ընդմէջէն (օրինակ՝ այլ ելեկտրոնային բառարաններով, ել-նամակ գրելու ծրագիրներով, լեզուաբանական գործիքներով, եւ այլն)։

Officeի նշոցներու ուղղագրութեան ստուգում

OpenOfficeը գրասենեակային արդիւնաբերութեան ծրագիր մըն է որ կը տրամադրէ նոյն կարողութիւնները ինչպէս Microsoft Officeը, ներառեալ բառամշակ (word processor), հաշուաթերթ (spreadsheet) եւ ներկայացման ծրագրակազմ (presentation program, PowerPointի նման).

OpenOffice Writer ծրագրով հայերէնի, ֆրանսերէնի, եւ անգլերէնի համադէպ ուղղագրումը

OpenOffice Calcով մշակուած հայերէն լեզուով գրուած հաշուաթերթի ուղղագրութեան ստուգումը

OpenOffice Impressի մէջ հայերէն լեզուով գրուած ներկայացման ուղղագրութեան ստուգումը

OpenOffice Drawով ստեղծուած գրաֆիկի մէջի հայերէն գրութեան ուղղագրումը

Ցանցային պրպտիչի մէջ ուղղագրութեան ստուգում


Mozilla Firefoxի մէջ հայերէն տառերով գրուած ել-նամակի ուղղագրութեան ստուգումը

Համացանցի պրպտիչի մէջէն գործող հայերէնի ուղղագրիչով այլեւս կը լուծուի ձեր ել-նամակներու եւ Ֆէյսբուքի պատգամներու տառական սխալներու հարցը։

Մենք զատեցինք Firefoxի համար մշակել այս ուղղագրիչը որովհետեւ Firefoxի ամէնատարածուած պրպտիչն է որ համատեղելի է բոլոր սարքահիմքերու հետ, ներառեալ՝ Windows, Mac OS X, եւ Linux։

Յառաջդիմութիւն

Արդէն իսկ մշակած ենք նախատիպ մը որ կը գործէ OpenOfficeի եւ Firefoxի հետ (տեսէ՛ք վերի եւ կողքի պատկերները)։

Ձեր աջակցութիւնը

Այս անհրաժեշտ ծրագրի ամբողջական մշակման եւ ձրիաբար տարածման համար Նայիրի հիմնարկը կը դիմէ Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան, գաղութի մշակութային միութիւններուն, բարերարներուն եւ բոլոր անոնց որոնք մտադիր են զարգացնել հայոց լեզուն եւ տառերը։

Եղի՛ր հովանաւոր ձեր նիւթական աջակցութիւնը տրամադրելով։

Աւելին...

Ապագայ ուղղութիւններ

Այս արեւմտահայերէնի ուղղագրիչը որպէս հիմքին առնելով կարելի պիտի ըլլայ արագ մշակել նաեւ ուղղագրիչի արեւելահայերէն տարբերակը։