Բառարան Գործիքներ Ծրագիրներ Մեր մասին Հայերէն
Nayiri Ծրագիրներ
 Հայերէնի ելեկտրոնային բառարաններ

Պահանջը

Ձրիաբար տրամադրուած համացանցի բառարանները անգլերէնի եւ ուրիշ շարք մը լեզուներու համար արդէն համատարած են եւ ամէնօրեայ գործածութեան մէջ են գրեթէ բոլորին կողմէ։ Դժբախտաբար դեռ հայերէն լեզուի համար կարելի չէ նոյնը ըսել։

Բարձր մակարդակի եւ ձրիաբար հասանելի հայերէնի երկլեզու եւ բացատրական բառարաններու պակասութիւնը զգալի է եւ կ՚արագացնէ հայերէն լեզուի անգործածութիւնը Սփիւռքին մէջ։ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ այս բառարանները կարեւոր դեր պիտի ունենան նոր սերունդի օտար լեզուի դաստիարակութեան եւ անոր արդիւնքով նոր միտքերու եւ զարգացումներու տարածումը երկրին մէջ։

Նախագիծը


Նայիրի ելեկտրոնային բառարանը ուղղագրութիւն ստուգելու կարելիութիւն ունի
2005 թուականին Nayiri.comը արտադրեց հայերէնի առաջին բացատրական եւ ձրիաբար հասանելի ելեկտրոնային բառարանը, ներառեալ ուղղագրիչ, արմատական վերլուծիչ եւ հայերէնի թուացեալ (virtual) ստեղնաշար։

Նայիրի հիմնարկը այժմ կը նախաձեռնէ թուայնացումը ռազմավարական ամենամեծ ազդեցութիւնը ունեցող յաւելեալ հայերէնի բառարանները որոնք նոյնպէս ձրիաբար պիտի տրամադրուին հասարակութեան համացանցի միջոցաւ։ Երկու տեսակ բառարաններ կը թուայնացնենք՝

 1. Հայերէնի երկլեզու բառարաններ
 2. Հայերէնի բացատրական բառարաններ։
Իւրաքանչիւր ելեկտրոնային բառարան պիտի ունենայ հետեւեալ կարողութիւնները՝
 • Որոնում
 • Ուղղագրութեան ստուգում
 • Արմատի վերլուծում
 • Հայերէնի թուացեալ ստեղնաշար (որուն միջոցաւ կարելի է անմիջապէս հայերէն տառերով գրել առանց որեւէ կազմաձեւումի)
 • Ներբեռնելի, անվճար եւ գործադրելի որեւէ նպատակի համար։ (Այս յատկապէս օգտակար պիտի ըլլայ լեզուաբաններու եւ ուրիշ ակադեմիական շրջանակներու։)

Նայիրի ելեկտրոնային բառարանի հայերէնի թուացեալ ստեղնաշարը

Հայերէնի երկլեզու բառարաններ

Նկատի ունենալով թէ սփիւռքահայութեան մեծ մասը կը բնակի հիւսիսային Ամերիկա եւ արեւմտեան Եւրոպա ուր անգլերէնն ու ֆրանսերէնը գերիշխող լեզուներն են, եւ նկատի ունենալով թէ անգլերէնը համաշխարհային գործածութիւն ունի, Նայիրի հիմնարկը առաջին հերթին նպատակ ունի թուայնացնել հետեւեալ ցանկի իւրաքանչիւր դասէն մէկ ընդարձակ բառարան՝Յաւելեալ բառարաններ կարելի է թուայնացնել ըստ պահանջի կամ հովանաւորի ցանկութեան։

Հայերէնի բացատրական բառարաններ

2005 թուականին աւարտեցինք մեր աշխատանքը թուայնացնելու Անդրանիկ Վեր. Կռանեանի Բառգիրք հայերէն լեզուի որ կ՚ընդգրկէ շուրջ 17,500 բառ։ Այս ներկայացուցինք Nayiri.com կայքին մէջ որպէս որոնելի ելեկտրոնային բառարան ներառեալ ուղղագրիչ եւ արմատ վերլուծիչ։ Կռանեանի բառգիրքը հարմար է դպրոցականներու համար, սակայն լուրջ ընթերցողները, ակադեմականներն ու արուեստաւորները կարիքը ունին շատ աւելի ընդարձակ ելեկտրոնային բառարաններու։

Այժմ մենք կ՚առաջարկենք՝

 1. թուայնացնել երկու արեւմտահայերէնի ընդարձակ բառարաններ, իւրաքանչիւրը աւելի քան 60,000 բառ (կը փնտռենք հովանաւոր)
 2. թուայնացնել արեւելահայերէնի բացատրական բառարան մը որ կ՚ընդգրկէ աւելի քան 110,000 բառ։ (կը փնտռենք հովանաւոր)

Յառաջդիմութիւն

Ձեր աջակցութիւնը

Այժմ կը դիմենք աշխարհասփիւռ հայութեան, կրթական հաստատութիւններուն եւ Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան թիկունք կանգնելու հայերէն լեզուի այս կարեւորագոյն աշխատանքներէն մէկուն՝ թուայնացումը եւ ելեկտրոնային ներկայացումը հետեւեալին.
 1. արեւմտահայերէնի երկու բառարաններ (իւրաքանչիւրը շուրջ 60,000 բառ) - Հայոց Լեզուի Նոր Բառարան, Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան, Գնէլ Արքեպս. Ճէրէճեան, Փարամազ Կ. Տօնիկեան։ Պէյրութ, 1992։ Եւ Հայերէն Աշխարհաբար Լեզուի Լիակատար Բառարան, Պետրոս Վարդ. Ճիզմէճեան։ Հալեպ, 1954։
 2. արեւելահայերէնի բացատրական բառարան (շուրջ 110,000 բառ) - Հայերէն Բացատրական Բառարան, Ստեփան Մալխասեանց։ 1943, Երեւան։
 3. արեւմտահայերէնի հոմանիշներու բառարան (շուրջ 16,000 բառ) - Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի, Յ. Թ. Գայայեան։ 1938, Գահիրէ։

Դարձէ՛ք հովանաւոր որդեգրելով բառարան մը։

Աւելին...