Անվճար հայերէն ուղղագրիչ
Ստացի՛ր HySpell-ը հիմա
հայերէնի ուղղագրիչ բառարան
 Բառարան Արդիւնքներ 
Փնտռել «cast» բառը նաեւ հետեւեալ պատկերահանուած բառարաններուն մէջ —

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Գրաբարի

Անուններու

  • Անձնանուններ - [Անգլերեն-հայերեն բառարան] (1984)
  • Names of Men - [Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն] (1868)
  • Names of Women - [Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն] (1868)
  • Names of Persons - [Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ] (1843)

Տեղանուններու

Բուսանուններու

  • English Index - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան] (1981)

Մասնագիտական

Յապաւումներու

cast
ներգործական բայ մղել, նետել, հրել. ձուլել. արձակել. բաժնել. դարձնել, զգետնել, թափել. պարպել, ուղղել, կաղապարել։
չէզոք բայ Նկատի ունենալ, ձեւ առնել. կարթը նետել. հովին առջեւ իյնալ. հաշուել. փոխուիլ. շեղիլ։
ածական Լքեալ, դատապարտեալ։
գոյական Նետուածք, նայուածք, հարուած, տեսք, հով, ձեւ, ձոյլ. դերաբաշխում, կաղապար, երանգ. շարք, ակնարկ, փսխուք։

Դարձուածքներ
Աղբիւր՝ Մեսրոպ Կ. Գույումճեան, Ընդարձակ Բառարան Անգլիերէնէ Հայերէն. Պէյրութ: Կ. Տօնիկեան եւ Եղբայրք (1981): էջ 203 View page image
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութիւնը։