Ermeni yazım denetleyicisi
Şimdi İndirin
Yazım denetimli ermenice sözlük
 Sözlük Sonuçlar 
Ayrıca bu sözlüklerde "արական" için arama:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations


Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 42։Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 45 View page image
Yeni!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.
1. ԱՐԱԿԱՆ ի (աց)
ածական
    1. Արուին յատուկ, վերաբերեալ։ Հակառակը՝ Իգական։

    2. Տղամարդուն յատուկ, ուժեղ, կայտառ։

    3. (Քերականական) Բառ, որ նշանակում է արական սեռին պատկանող անհատ, կամ վերջաւորութիւն, որ ստանում է արական սեռին պատկանող բառը։

Ածանցական Բառեր

Դարձուածքներ


Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 276 View page image
Yeni!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.Source: Գնէլ արքեպիսկոպոս Ճէրէճեան, Փարամազ Կ. Տօնիկեան եւ Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան, Հայոց լեզուի նոր բառարան. Պէյրութ: Կ. Տօնիկեան եւ Որդիք Հրատարակչատուն (1992): p. 216 View page image
Yeni!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.

Benzer kelimeler
առական
արագամ
արագան