Անվճար հայերէն ուղղագրիչ
Ստացի՛ր HySpell-ը հիմա
հայերէնի ուղղագրիչ բառարան
 Բառարան Արդիւնքներ 
Փնտռել «հետ» բառը նաեւ հետեւեալ պատկերահանուած բառարաններուն մէջ —

Բացատրական

Հոմանիշներու

Արեւմտահայերէնի

Նորաբանութիւններու

Բառակազմական

Ստուգաբանական

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Ուղղագրական

Գրաբարի

Միջին Հայերէնի

Վաղաշխարհաբարեան

Օտար լեզուի

Անուններու

Տեղանուններու

Բուսանուններու

Մասնագիտական

Յապաւումներու


Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 251։Աղբիւր՝ Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): էջ 287 View page image
ՆՈՐ
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։
ՀԵՏ (ոյ), (նախնական հոլովական ձևերը՝ հետէ, հետեւ՝ պահպանված են յայսմհետէ, այսուհետև... բառերում)
գոյական
✽ 1. Սկզբնական նշանակութիւն՝ ոտ, ոտք։ (Համեմատել Հետի, հետեւակ, գնալ անհաստատ հետովք եւն

⨀ 2. Ոտքի թողած նշանը գետնի վրայ։ Տե՛ս Հետք։


✽ 3. Յետ, յետոյ։

Նախադրութիւն
    4. Կողքին, կողքից, միասին։

    5. Միասին առնված, մէջը հաշուած։

    6. Կապ, յարաբերութիւն։

    7. Վերաբերմամբ, նկատմամբ։

    8. Կրկնութիւն, անգամ։

    9. Երբ Հետ՚ի (5, 6 նշանակութիւն) խնդիրն է ցուցական դերանուն՝ այս դերանունը չի գործածվում, այլ փոխարինվում է ը յօդով։

    10. Երբ Հետ՚ի (5, 6 նշանակութիւն) խնդիրն է անձնական դերանուն՝ այս դերանունը չի գործածվում, այլ փոխարինվում է դիմորոշ յօդերով, ս, դ, ն(ը

Բաղադրեալ Բայեր

Դարձուածքներ
Ի հետ
    1. Տե՛ս Զհետ։
    2. Տե՛ս Հետ (5, 6
Տե՛ս եւ Հետ ընդ հետ, Հետզհետէ, Հետէ, Հետի (2, 3) եւն։

Աղբիւր՝ Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): էջ 1244 View page image
ՆՈՐ
(beta)
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։
ՀԵՏՔ (ոց, յոգնակի), քի, քեր
գոյական
    1. Ոտքը կոխած տեղում մնացած դրոշմը, ոտքի ձեւով։


    2. Անուի թողած գիծը։

    3. Նմանութեամբ Մարմնի վրայ բիծ՝ արատ, հետեւանք որեւէ վնասուածքի։

    4. Աղօտ մնացորդ մի եղած՝ անցած բանի։
    5. Նշան՝ ցուցում, որ մի բան կայ։

    6. Փոխաբերաբար Ուղղութիւն, որին ենթադրաբար հետեւում են մի յանցանք կամ գաղտնիք երեւան հանելու համար։

Աղբիւր՝ Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): էջ 1247 View page image
ՆՈՐ
(beta)
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։

Նման բառեր
յետ