Անվճար հայերէն ուղղագրիչ
Ստացի՛ր HySpell-ը հիմա
հայերէնի ուղղագրիչ բառարան
 Բառարան Արդիւնքներ 
Փնտռել «մի» բառը նաեւ հետեւեալ պատկերահանուած բառարաններուն մէջ —

Բացատրական

Հոմանիշներու

Արեւմտահայերէնի

Նորաբանութիւններու

Բառակազմական

Ստուգաբանական

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Ուղղագրական

Գրաբարի

Միջին Հայերէնի

Վաղաշխարհաբարեան

Օտար լեզուի

Անուններու

Տեղանուններու

Բուսանուններու

Մասնագիտական

Յապաւումներու


Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 300։Աղբիւր՝ Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): էջ 1467 View page image
ՆՈՐ
(beta)
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։
2. ՄԻ՛
մակբայ
    1. Արգելք արտայայտող բառ, որ դրվում է բայի արգելական-հրամայական ձեւի վրայ (երկրորդ դէմքում) և արտայայտում է խօսողի կամքը, որ այդ բանը չլինի։

    2. Գրաբարում՝ դրվում է նաեւ բայի ապառնիի և անորոշ դերբայի վրայ նոյն նշանակութեամբ։


    3. Կենդանի ժողովրդական լեզւում գործ է ածվում յաճախ առանց բայի, նոյն նշանակութեամբ, չկամենալով կրկնել բայը կամ արգելելով այն, ինչ որ արվում է։

    4. Երբ արգելքը վերաբերում է մի քանի անձի՝ ժողովրդական լեզւում յաճախ գործ է ածվում մի՛ք և այս դէպքում բայը դրվում է անորոշ դերբայի ձեւով (իլ վերջաւորութեամբ) կամ առանց դերբայի լ վերջաւորութեան, կամ բոլորովին առանց բայի։ Տե՛ս Մի՛@2.3։


Դարձուածքներ

Աղբիւր՝ Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): էջ 1468 View page image
ՆՈՐ
(beta)
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։

Նման բառեր
միէ