Անվճար հայերէն ուղղագրիչ
Ստացի՛ր HySpell-ը հիմա
հայերէնի ուղղագրիչ բառարան
 Բառարան Արդիւնքներ 
Փնտռել «յօդ» բառը նաեւ հետեւեալ պատկերահանուած բառարաններուն մէջ —

Բացատրական

Հոմանիշներու

Արեւմտահայերէնի

Նորաբանութիւններու

Բառակազմական

Ստուգաբանական

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Ուղղագրական

Գրաբարի

Միջին Հայերէնի

Վաղաշխարհաբարեան

Օտար լեզուի

Անուններու

Տեղանուններու

Բուսանուններու

Մասնագիտական

Յապաւումներու


Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 324։Աղբիւր՝ Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): էջ 356 View page image
ՆՈՐ
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։
ՅՕԴ ի (ից)
գոյական
    1. Կապ, շաղկապ, զօդ. կցումն։
⨀ 2. Մարմնի՝ իրար հետ կցված մասերից ամեն մէկը, անդամ։

    3. (Կազմախօսական) Ոսկորի ծայր, որով ոսկորը կցվում է ուրիշ ոսկորի, խաղ։

    4. (Քերականական) Ս, դ, ն, ը գրերը, որոնք կցվում են բառերի վերջին՝ նրանց որոշելու համար։ (Տե՛ս Ս՚ի տակ

⨀ 5. ա, ե ձայնաւորները բարդութիւնների մէջ, ինչպէս չար-ա-գործ, բար-ե-գործ . յօդակապ։

    6. Եւրոպական լեզուներում՝ գոյականների սկզբում առանձին դրվող մասնիկ, որ ցոյց է տալիս գոյականի սեռը, ինչպէս յունարէն o, ‘ē, to, ֆրանսերէն le, la, գերմաներէն der-die, das եւն։

Դարձուածքներ


Համեմատել Զօդ, զօդել։

Աղբիւր՝ Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): էջ 1569 View page image
ՆՈՐ
(beta)
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։

Աղբիւր՝ Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): էջ 1571 View page image
ՆՈՐ
(beta)
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։

Նման բառեր
հոտ
հօտ