Free Armenian spellchecker
Get HySpell now!
Armenian Dictionary with Spellchecker
 Dictionary Results 
Also search for "քաջ" in these imaged dictionaries:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations


Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 488։Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 529 View page image
New!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.
1. ՔԱՋ ի (աց)
ածական
    1. Արիասիրտ, սրտոտ, անվեհեր։

    2. Մասնաւորապէս ուժեղ, հզօր, լաւ կռուող, պատերազմների մէջ յաղթող։

⨀ 3. Ընդհանրապէս լաւ, ընտիր, բարեմասնութիւններով լի, առաքինի։

    4. Իբրեւ մակդիր նշանաւոր անձերի, թագաւորների։


գոյական
    5. Կտրիճ, հզօր մարդ։

⨀ 6. Հերոս, դիւցազն։

    7. (Սովորաբար յոգնակի ձեւով՝ քաջքԱռասպելական ոգիներ, դեւեր։

մակբայ
    8. Բարւոք, շատ լաւ, կարգին։

⨀ 9. Շատ-շա՛տ, ամենաշատը։

Phrases
Քաջ ի բաց
    1. Շատ հեռու։
    2. Շա՛տ շատ. կարի։
Տե՛ս եւ Քաջքեր։Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 2313 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 2317 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.

Similar words
գաճ
կաճ