Wörterbuch Neu! Schriftarten Über uns Deutsch
Armenische Rechtschreibprüfung
Erhalten HySpell
Nayiri
Armenisches Wörterbuch mit Rechtschreibung
Armenisch | Armenisch-Englisch | Englisch-Armenisch | Armenisch-Französisch | Französisch-Armenisch

 Wörterbuch Ergebnisse 

Auch für das Wort "Ւ" Suche in diesen Wörterbüchern:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

Ւ գոյական Այս տառով սկսած բառեր հին մատենագրութեան միայն յատուկ են, եւ կը գտնուին Հ տառով սկսած բառերու շարքին մէջ. զոր օրինակ ւիւծիլ՝ հիւծիլ, ւիւսակ, հիւսակ։

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 511 View page image
Neu!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


Ւ, ւ, Ւիւն գ.

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 2239 View page image
Neu!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.