Wörterbuch Neu! Schriftarten Über uns Deutsch
Armenische Rechtschreibprüfung
Erhalten HySpell
Nayiri
Armenisches Wörterbuch mit Rechtschreibung
Armenisch | Armenisch-Englisch | Englisch-Armenisch | Armenisch-Französisch | Französisch-Armenisch

 Wörterbuch Ergebnisse 

Auch für das Wort "շատ" Suche in diesen Wörterbüchern:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

շատ ածական, մակբայ Բազմաթիւ, չափազանց, առատ:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 348։


ՇԱՏ ածական, մակբայ
1. առատ, ճոխ։
2. բազմաթիւ։
3. խիստ, մեծապէս, պինդ։

PHRASES
խիստ շատ չափազանց։
շատ մը, խել մը կարգ մը։

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 375 View page image
Neu!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


ՇԱՏ ի (ից) ած. մկ. գ.

ՇԱՏ ած.

ՇԱՏ դրվում էր անձերի անուններից յետոյ՝ տեղերի անունները կազմելու համար, օր. Երուանդաշատ, Վարդանաշատ, Արտաշատ, Զարիշատ եւն

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 1650 View page image
Neu!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


Ähnliche Wörter
սադ
սաթ