Dictionary New! Spellcheckers New! Fonts New! Docs About English
Free Armenian spellchecker
Get HySpell now!
Nayiri
Armenian Dictionary with Spellchecker
Armenian | Armenian-English | English-Armenian | Armenian-French | French-Armenian

 Dictionary Results 

Also search for "գոյական" in these imaged dictionaries:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

գոյական գոյական Անուն (քերականական):
գոյ գոյական Գոյութիւն ունեցող, էակ:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 83։գոյութիւն գոյական Կայութիւն, ապրում, կեանք, էութիւն:
գոյացնել ներգործական բայ Ստեղծել, կայացնել:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 84։


ԳՈՅԱԿԱՆ
գոյական անուն (քերականական


Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 87 View page image
New!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


ԳՈՅԱԿԱՆ ի (աց)
ածական
⊙ 1. Գոյութիւն ունեցող, գոյաւոր. գոյացական։

    2. (Քերականական) Ընդհանուր անուն այն բոլոր բառերի, որոնք նշանակում են գոյութիւն ունեցող մի բան՝ նիւթական կամ մտաւոր։
Մարդ, տուն, անտառ, բարութիւն, չարիք՝ գոյական անուններ են։
Հասարակ գոյական անուններ են՝ մարդ, տուն. յատուկ գոյական անուններ են՝ Մասիս, Եփրատ, Մովսէս. հաւաքական գոյական անուններ են՝ զօրք, երամակ։


Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 481 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


Similar words
գոհական