Free Armenian spellchecker
Get HySpell now!
Armenian Dictionary with Spellchecker
 Dictionary Results 
Also search for "մի" in these imaged dictionaries:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations


Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 300։Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 1467 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.
2. ՄԻ՛
մակբայ
    1. Արգելք արտայայտող բառ, որ դրվում է բայի արգելական-հրամայական ձեւի վրայ (երկրորդ դէմքում) և արտայայտում է խօսողի կամքը, որ այդ բանը չլինի։

    2. Գրաբարում՝ դրվում է նաեւ բայի ապառնիի և անորոշ դերբայի վրայ նոյն նշանակութեամբ։


    3. Կենդանի ժողովրդական լեզւում գործ է ածվում յաճախ առանց բայի, նոյն նշանակութեամբ, չկամենալով կրկնել բայը կամ արգելելով այն, ինչ որ արվում է։

    4. Երբ արգելքը վերաբերում է մի քանի անձի՝ ժողովրդական լեզւում յաճախ գործ է ածվում մի՛ք և այս դէպքում բայը դրվում է անորոշ դերբայի ձեւով (իլ վերջաւորութեամբ) կամ առանց դերբայի լ վերջաւորութեան, կամ բոլորովին առանց բայի։ Տե՛ս Մի՛@2.3։


Phrases

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 1468 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.

Similar words
միէ