Dictionary New! Spellcheckers New! Fonts New! Docs About English
Free Armenian spellchecker
Get HySpell now!
Nayiri
Armenian Dictionary with Spellchecker
Armenian | Armenian-English | English-Armenian | Armenian-French | French-Armenian

 Dictionary Results 

Also search for "շատ" in these imaged dictionaries:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

շատ ածական, մակբայ Բազմաթիւ, չափազանց, առատ:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 348։


ՇԱՏ ածական, մակբայ
1. առատ, ճոխ։
2. բազմաթիւ։
3. խիստ, մեծապէս, պինդ։

PHRASES
խիստ շատ չափազանց։
շատ մը, խել մը կարգ մը։

Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 375 View page image
New!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


ՇԱՏ ի (ից) ած. մկ. գ.

ՇԱՏ ած.

ՇԱՏ դրվում էր անձերի անուններից յետոյ՝ տեղերի անունները կազմելու համար, օր. Երուանդաշատ, Վարդանաշատ, Արտաշատ, Զարիշատ եւն

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 1650 View page image
New!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.


Similar words
սադ
սաթ