Անվճար հայերէն ուղղագրիչ
Ստացի՛ր HySpell-ը հիմա
հայերէնի ուղղագրիչ բառարան
 Բառարան Արդիւնքներ 
Փնտռել «իմաստուն» բառը նաեւ հետեւեալ պատկերահանուած բառարաններուն մէջ —

Բացատրական

Հոմանիշներու

Արեւմտահայերէնի

Նորաբանութիւններու

Բառակազմական

Ստուգաբանական

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Ուղղագրական

Գրաբարի

Միջին Հայերէնի

Վաղաշխարհաբարեան

Օտար լեզուի

Անուններու

Տեղանուններու

Բուսանուններու

Մասնագիտական

Յապաւումներու


Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 150։Աղբիւր՝ Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): էջ 160 View page image
ՆՈՐ
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։
ԻՄԱՍՏՈՒՆ (տնոյ)
ածական
    1. Բանական, մտաւոր, դատող, հասկացող։ Հակառակը՝ Անիմաստ, Անբան, Անմիտ։
    2. Իմաստութեամբ լի, հանճարեղ, գիտութիւնների հմուտ։

    3. Ընդհանրապէս՝ խելացի, բանիմաց, հասկացող։ Հակառակը՝ Յիմար, անհասկացող ևն։

    4. Զգաստ, առաքինի, բարեպաշտ։

    5. (Իրերի մասին), Խելացի, խելքի մօտիկ, իմաստնացնող։

+ 6. Արտաքոյ կարգի մտաւոր կարողութեան տէր, գուշակող, նախատեսող։

գոյական
    7. Իմաստասէր, իմաստակ (1), փիլիսոփայ։

    8. Իմաստութեամբ լի, կանխատեսող, խելացի։
մակբայ
    9. Իմաստաբար, խելացի կերպով։

Բաղադրեալ Բայեր

Աղբիւր՝ Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): էջ 787 View page image
ՆՈՐ
(beta)
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։

Նման բառեր
իմաստովն
իմաստում