Բառարան ՆՈՐ Ուղղագրիչներ ՆՈՐ Տառատեսակներ Մեր մասին Հայերէն
Անվճար հայերէն ուղղագրիչ
Ստացի՛ր HySpell-ը հիմա
Nayiri
հայերէնի ուղղագրիչ բառարան
Հայերէն | Հայ-Անգլերէն | Անգլերէն-Հայ | Հայ-Ֆրանսերէն | Ֆրանսերէն-Հայ

 Բառարան Արդիւնքներ 

Փնտռել «գտնել» բառը նաեւ հետեւեալ պատկերահանուած բառարաններուն մէջ —

Բացատրական

Հոմանիշներու

Արեւմտահայերէնի

Նորաբանութիւններու

Բառակազմական

Ստուգաբանական

Դարձուածաբանական եւ Բարբառային

Ուղղագրական

Գրաբարի

Միջին Հայերէնի

Վաղաշխարհաբարեան

Օտար լեզուի

Անուններու

Տեղանուններու

Բուսանուններու

Մասնագիտական

Յապաւումներու

գտնել ներգործական բայ Ճարել, հնարել:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 87։


ԳՏՆԵԼ ներգործական բայ
1. ստանալ, ունենալ, ճարել, հայթայթել։
2. հնարել, ստեղծել։
3. հանդիպիլ։
4. տեսնել։
5. (առողջութիւնը՝) վերստանալ։

PHRASES
ժամանակ գտնել կարենալ, ատիկել։
լաւ գտնել հաւանիլ, հաւնիլ։
ըսելիք մը գտնել առարկել, խծբծել։
ինքզինքը գտնել սթափիլ. հանդարտիլ. շտկուիլ։
ըրածը գտնել պատժուիլ։

ԳՏՆՈՒԻԼ չէզոք բայ
1. մէջտեղ ելլել։
2. հնարուիլ։
3. ըլլալ։

PHRASES
պարտազանց գտնուիլ թերանալ։

Աղբիւր՝ Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): էջ 91 View page image
ՆՈՐ
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։


ԳՏՆԵԼ գտայ, գտի՛ր, մի՛ գտներ, գտնող, գտած նբ

ԳՏՆԵԼ (այ) կրչբ

ԳՏՆՎԵԼ վեցի կրչբ

Աղբիւր՝ Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): էջ 495 View page image
ՆՈՐ
(beta)
Այս ելեկտրոնային բառարանը հովանաւորած է «Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկութիւնը։