Словарь Новинка Шрифты Русский
Армянская проверка орфографии
загрузить HySpell сейчас
Nayiri
Орфографический словарь армянского языка
Армянский | Армянско-Английский | Англо - Армянский | Армяно-французский | Французско-Армянский

 Словарь Результаты 

Найти слово "Ւ" также в следующих словарях

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

Ւ գոյական Այս տառով սկսած բառեր հին մատենագրութեան միայն յատուկ են, եւ կը գտնուին Հ տառով սկսած բառերու շարքին մէջ. զոր օրինակ ւիւծիլ՝ հիւծիլ, ւիւսակ, հիւսակ։

Источник: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): стр. 511 View page image
Новинка
Спонсором этого электронного словаря является the Calouste Gulbenkian Foundation.


Ւ, ւ, Ւիւն գ.

Источник: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): стр. 2239 View page image
Новинка
(beta)
Спонсором этого электронного словаря является the Calouste Gulbenkian Foundation.