Словарь Новинка Шрифты Русский
Армянская проверка орфографии
загрузить HySpell сейчас
Nayiri
Орфографический словарь армянского языка
Армянский | Армянско-Английский | Англо - Армянский | Армяно-французский | Французско-Армянский

 Словарь Результаты 

Найти слово "ի" также в следующих словарях

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

Ի ի, Ինի գ.

Ի (ուղղ. չկայ, հայց. զի, սեռ. էր, տր. իմ, հիմ, բաց. յիմէ, զմէ, առ իմէ, գործ. իւ, յոգն. չկայ) անորոշ դերանուն անշունչ առարկայ նշանակելու համար, (որի համապատասխան ձևը շնչաւորների համար լինում է Ո), որից ածանցական մասնիկներով կազմվել են ի-մն, ի-նչ, ի-ր, ի-ք Տե՛ս իմն, Տե՛ս ինչ, Տե՛ս իր, Տե՛ս իք. մի բան, մի ինչ-որ, իք:

Источник: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): стр. 782 View page image
Новинка
(beta)
Спонсором этого электронного словаря является the Calouste Gulbenkian Foundation.

Ի նախդ.

Источник: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): стр. 783 View page image
Новинка
(beta)
Спонсором этого электронного словаря является the Calouste Gulbenkian Foundation.