Армянская проверка орфографии
загрузить HySpell сейчас
Орфографический словарь армянского языка
 Словарь Результаты 
Найти слово "ձգել" также в следующих словарях

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations


Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 268։Источник: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): стр. 302 View page image
Новинка
Спонсором этого электронного словаря является the Calouste Gulbenkian Foundation.
ՁԳԵԼ եցի
ներգործական բայ
    1. Ձիգ՝ պինդ քաշել, լարված դրութեան մէջ պահել: Հակառակը՝ Թուլացնել, թոյլ թողնել։

    2. Դէպի ինքը քաշել։

    3. Քաշել իւր հետ։

    4. Իւր կողմը գրաւել։

    5. Քաշ տալ, ուշացնել, յետաձգել։

Բաղադրեալ Բայեր
Источник: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): стр. 1309 View page image
Новинка
(beta)
Спонсором этого электронного словаря является the Calouste Gulbenkian Foundation.