Sözlük Araçları Türkçe
Kusursuz Ermeni yazım
Firefox için Elde HySpell

Nayiri
Yazım denetimli ermenice sözlük
Ermenice | Ermenice-İngilizce | İngilizce-Ermenice | Ermenice-Fransızca | Fransızca-Ermenice

 Sözlük Sonuçlar 

Ayrıca bu sözlüklerde "դար" için arama:

Explanatory

Western Armenian

Neologisms

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Thesaurus

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Modern to Classical Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

դար գոյական Հարիւր տարի * զառիվար:
դար ածական Զոյգ:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 94։
Benzer kelimeler
թառ
տառ
տար