Sözlük Yeni! Yazıyüzleri Türkçe
Ermeni yazım denetleyicisi
Şimdi İndirin




Nayiri
Yazım denetimli ermenice sözlük
Ermenice | Ermenice-İngilizce | İngilizce-Ermenice | Ermenice-Fransızca | Fransızca-Ermenice

 Sözlük Sonuçlar 

Ayrıca bu sözlüklerde "փոխարինելով" için arama:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations

փոխարինել ներգործական բայ Տեղը բռնել յաջորդելով * հատուցանել, դարմանել:

Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 479։


Benzer kelimeler
փոխարինելու