Ermeni yazım denetleyicisi
Şimdi İndirin
Yazım denetimli ermenice sözlük
 Sözlük Sonuçlar 
Ayrıca bu sözlüklerde "Նախադրութիւն" için arama:

Explanatory

Thesaurus

Western Armenian

Neologisms

Word Structural

Etymological

Dialectal and Idiomatic

Orthographic

Classical Armenian

Middle Armenian

Early Modern Armenian

Foreign word

Names

Place names

Plant names

Specialized

Abbreviations


Աղբիւր՝ Բառգիրք հայերէն լեզուի։ Անդրանիկ Վրդ. Կռանեան, Պէյրութ, 1998։ Էջ 327։Source: Յարութիւն Թ. Գայայեան, Բառարան Գանձարան Հայերէն Լեզուի. Գահիրէ: Տպագրութիւն Գալֆա (1938): p. 358 View page image
Yeni!
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.
ՆԱԽԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
գոյական
⨀ 1. Նախադրելը, առաջ կամ առաջուց դնելը. նախադրված խօսք կամ իր։


⨀ 2. Առաջ դնելը, նախապատուութիւն. գերադասութիւն։

⨀ 3. Խօսքի սկզբնաւորութիւն։

✽ 4. Շէնքի սկզբնաւորութիւն, հիմնարկութիւն։

    5. (Քերականական) Խօսքի մասերից մէկը, անհոլովական բառեր, որոնք իրանցից յետոյ առնում են զանազան հոլովներով խնդիրներ և ցոյց են տալիս սրանց այլեւայլ դիրքն ու նշանակութիւնը խօսքի մէջ։

Տե՛ս եւ Նախդիր։

Source: Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. Երեւան: Հայկական ՍՍՌ Պետական Հրատարակչութիւն (1944): p. 1575 View page image
Yeni!
(beta)
This electronic dictionary has been sponsored by the Calouste Gulbenkian Foundation.