Ermeni yazım denetleyicisi
Şimdi İndirin
Yazım denetimli ermenice sözlük
 Sözlük Sonuçlar 
Ayrıca bu sözlüklerde "out" için arama:

Dialectal and Idiomatic

Classical Armenian

Names

  • Անձնանուններ - [Անգլերեն-հայերեն բառարան] (1984)
  • Names of Men - [Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն] (1868)
  • Names of Women - [Բառարան Անգղիարէն եւ Հայերէն] (1868)
  • Names of Persons - [Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ] (1843)

Place names

Plant names

  • English Index - [Բուսանունների հայերեն-լատիներեն-ռուսերեն-անգլերեն-ֆրանսերեն-գերմաներեն բառարան] (1981)

Specialized

Abbreviations

out
մակբայ դուրս, դուրսը, մէկդի, առանց, բացակայ, մեկնած, սխալած, կորսնցուցած. մարած, անգործ, շփոթած, հինցած։
ներգործական բայ, չէզոք բայ Դուրս վռնտել, արտաքսել, զրկել։ Հանրութեան սեփականութինը դառնալ, փոխադրուիլ, վտարուիլ։
գոյական բաց տեղ, դուրս։ Պաշտօնանկ։
միջարկութիւն Դո՛ւրս, կորի՛ր։

Դարձուածքներ


Source: Mesrob G. Kouyoumdjian, A Comprehensive Dictionary English-Armenian. Beirut: G. Doniguian & Fils (1981): p. 949 View page image
This electronic dictionary has been sponsored by the Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Association.